Udržitelný rozvoj

  Wind farm Click to enlarge
Věříme, že lepší chemická řešení nemusejí být nutně na úkor životního prostředí, ale naopak mohou přispívat ke zlepšení kvality života.  

Usilujeme o vytváření bezpečného pracovního prostředí pro naše zaměstnance, podporujeme profesní rozvoj a vedeme pravidelný dialog v atmosféře důvěry. Tato spolupráce je důležitá zejména proto, že naši zaměstnanci jsou klíčovými aktéry našeho zodpovědného podnikání.   
Naše produkty, jako jsou řešení, jež udržují oděvy bez poskvrny a čistou vodu, nízkoenergetické řešení pro vytápění v domácnostech či úsporná pouliční osvětlení, jsou navrhovány tak, aby přispívaly ke kvalitě života a splňovaly všeobecná očekávání ohledně udržitelného rozvoje. Jakožto dodavatel pro tisíce průmyslových oborů se neustále snažíme nacházet způsoby, jak dále omezovat vliv naší činnosti na životní prostředí, a chceme po chemii, aby byla ještě efektivnější s minimálními environmentálními dopady.

Protože jsme se zavázali k dalšímu pokroku, formulovali jsme v roce 2013 politiku udržitelného rozvoje nazvanou Solvay Way, která je vodítkem pro naši činnost a měřítkem našeho úspěchu při plnění stanovených cílů.