Trhy a produkty

Naší strategií je zaměřit činnost na ty trhy, kde můžeme vytvářet přidanou hodnotu vyvíjením inovativních a konkurenceschopných řešení, která jsou připravena na míru současným a budoucím požadavkům koncových spotřebitelů.

Spotřební zboží a zdravotní péče

  Markets-ConsumerGoods_Healt Click to enlarge
Prostřednictvím své rozmanité nabídky se společnost Solvay snaží zlepšit užitné vlastnosti produktů a usnadnit jejich použití. Řešení opírající se o speciální povrchově aktivní látky, polymery a fluorované kapaliny přispívají k účinnosti čisticích a hygienických přípravků. Polymerová, polyamidová a inteligentní vlákna jsou v textilním průmyslu používána k výrobě vysoce funkčního oblečení. Nabídka acetátových vláken je využívána na trhu s cigaretovými filtry. Pro zdravotníky pak skupina vyvíjí širokou škálu produktů, mezi něž patří speciální polymery pro biokompatibilní lékařské implantáty, meziprodukty syntézy a hydrogenuhličitan sodný pro šumivé tablety.

Automobilový průmysl a aeronautika

  Markets-Automotive_Aeronaut Click to enlarge
Solvay nabízí automobilovému trhu polyamidy, speciální polymery a kompozitní materiály, které zlepšují výkonnost a významně přispívají ke snížení hmotnosti vozidel. Fluorované elektrolyty a lithiové soli zvyšují účinnost baterií. Řešení společnosti Solvay umožňují výrobcům automobilů splňovat neustále stoupající globální standardy, příkladem jsou oxidy kovů vzácných zemin pro katalýzu a křemičité oxidy pro značení pneumatik. Na aeronautickém trhu přispívá tepelná odolnost materiálů, jejich chemické a mechanické vlastnosti k vyšší výkonnosti a bezpečnosti letadel.

Zemědělství, potravinářský průmysl a krmiva

  Markets-Agro_Feed_Food Click to enlarge
Produkty a řešení společnosti Solvay reagují na potřeby jednotlivých aktérů napříč celým potravinovým řetězcem. Na počátku řetězce se deriváty guaru, fluorované sloučeniny a rozpouštědla používají k ochraně plodin a zvýšení produktivity za současného respektování životního prostředí. Na opačném konci potravinového řetězce přispívá nabídka vanilinů ke zdravějším jídelníčkům, například tak, že napomáhá snížení obsahu tuků a cukrů ve zpracovaných potravinách. Hydrogenuhličitan sodný podporuje vyvážený jídelníček a chrání zdraví zvířat. Acetátová vlákna se používají k výrobě potravinových obalů šetrných k životnímu prostředí.

Energie a životní prostředí

  Aerial view of forest Click to enlarge
Solvay podporuje energetické trhy v jejich snahách o zvýšenou výkonnost a nižší náklady. Guar nebo povrchově aktivní látky nabízejí řešení pro získávání ropy a zemního plynu. PVDF filmy zlepšují výkonnost a trvanlivost solárních panelů, zatímco lithiové soli zvyšují účinnost baterií. Procesy a řešení společnosti Solvay jsou využívány k získávání energie z biomasy. Solvay nabízí svým průmyslovým zákazníkům své odborné znalosti v oblasti optimalizace spotřeby energie. Jinde pak Solvay navrhuje řešení vedoucí ke snížení znečištění vzduchu, vody a půdy.

Stavebnictví

  Markets-Building_Constructi Click to enlarge
Produkty společnosti Solvay umožňují navrhovat komfortní a energeticky úsporné budovy, které jsou zároveň šetrnější k životnímu prostředí. Solvay řešení se používají při výrobě plochého skla a dvojitých či trojitých oken, jež vyhoví přísným požadavkům environmentálních norem. Fluorované produkty umožňují výrobu vysoce kvalitních izolačních pěn. Biologicky odbouratelná rozpouštědla se používají při výrobě barev a ekologických nátěrů. Fluoropolymery a technické plasty zvyšují odolnost elektrosoučástek a kabeláže vůči požáru.

Elektrotechnika a elektronika

  Digital tablet Click to enlarge
Speciální polymery Solvay otevírají nové obzory, pokud jde o design, bezpečnost a výkonnost, průmyslovým výrobcům, kteří se podílejí na vývoji v oblastech tabletů a smartphonů, technologie OLED, tuhých a ohebných displejů, počítačových procesorů a pamětí, jakož i polovodičů na bázi vzácných zemin. Pro oblast výroby elektrických konektorů Solvay vyvíjí speciální produkty a fluorované polyamidy s vlastnostmi zpomalujícími hoření a jištění obvodů. Nabízí rovněž ekologicky odpovědná řešení zahrnující recyklaci vzácných zemin a polyamidy na bázi bio složek.

Průmyslové aplikace

  Markets-IndustrialApplicati Click to enlarge
Solvay nabízí průmyslovým odvětvím produkty a řešení, díky nimž mohou plnit své cíle v oblasti konkurenceschopnosti a ochrany životního prostředí.